CELOTVÁROVÉ MASKY

Celotvárové masky


POPIS:

masky s vysokou úrovňou ochrany a vysokým komfortom dýchania,
POUŽITIE:
v najnáročnejších pracovných prostrediach; 
– jednofiltrové
NORMY: EN136
POPIS:
masky s vysokou úrovňou ochrany a vysokým komfortom dýchania,
POUŽITIE:
v najnáročnejších pracovných prostrediach; 
– dvojfiltrové
NORMY: EN136
Nákupný košík