O NÁS

MABISupport

Sme spoločnosť zaoberajúca sa poradenstvom a predajom značkových roduktov v rámci ochrany zdravia pri práci (ďalej OOPP). Ponúkame produkty od svetových výrobcov ako sú 3M, Ansell, DuPont, CERVA, ARDON, Cratos Safety, Panda, Raven, JSP, UVEX, I-Spector, OKULA, BOLLE, Honeywell a podobne. V našom portfóliu nechýba ani priemyselná hygiena ARDON, SCANDI, PREVENTOL a priemyselné lepiace pásky 3M, TESA a GENERAL BANDAGES. Medzi doplnkový sortiment, ktorý ponúkame patria produkty pre kancelárie a skladové priestory. Najpredávanejšie sú priemyselné nožíky a odlamovacie čepele. Zo služieb najnovšie poskytujeme predaj a servis výpočtovej techniky a predaj/prenájom výdajných automatov na čokoľvek. Naši zákazníci sú prevažne zameraní na automobilový priemysel, strojársku a elektrotechnickú výrobu. Zásobujeme Vaše sklady vždy na čas v dohodnutom termíne a požadovanom množstve.

COVID-19

Sme pripravení Vám zabezpečiť potrebné produkty na boj proti zákernej pandémii, ktorá sa momentálne šíri svetom. V súčasnosti medzi najžiadanejšie produkty patria overaly, jednorazové rukavice, ochranné masky a rúška, ochranné štíty a okuliare, prípravky na čistenie a dezinfekciu povrchov a prípravky na osobnú hygienu.

ZÁKAZ PREDAJA RESPIRÁTOROV

Dňa 6.4.2020 vstúpil do platnosti nový zákon (69/2020 Z. z.) o zákaze predaja respirátorov. Vzhľadom na to, sme pristúpili k určitým opatreniam a od každého zákazníka, vyžadujeme čestné prehlásenie, že objednaný respirátor využíva nevyhnutne na prácu, ako je spomenuté vo výnimkách tohto zákona. Celé znenie zákona o zákaze predaja respirátorov nájdete na tomto linku.

ZOZNAM PRÁC, PRI KTORÝCH JE POUŽÍVANIE OOPP Z DÔVODU OCHRANY ŽIVOTA A ZDRAVIA

Komu sa nechce čítať celé znenie zákona, tak si môže pozrieť nasledovné výnimky. Sú to práce, pri ktorých sa používajú osobné ochranné pracovné prostriedky, pretože sa pri ich vykonávaní vyskytujú nebezpečenstvá, ktoré môžu poškodiť zdravie, sú:
1. práca s nebezpečnými látkami,
2. práca v nádržiach, v obmedzených priestoroch, v priemyselných zariadeniach a priestoroch s nedýchateľným ovzduším, napríklad so škodlivinami alebo s nedostatkom kyslíka,
3. práca v blízkosti sadzobne vysokej pece,
4. práca v blízkosti plynových konvertorov a plynového potrubia vysokej pece,
5. práca v blízkosti miesta odpichu vysokej pece s výskytom dymov obsahujúcich ťažké kovy,
6. vymurúvanie pecí a lejacích panví s výskytom vysokej prašnosti,
7. práce v zariadeniach s vysokou prašnosťou,
8. ikvidácia následkov havárií, pri zdolávaní požiarov,
9. práca v šachtách, stokách a ďalších podzemných priestoroch súvisiacich s kanalizáciou,
10. práca v mraziarňach s nebezpečenstvom úniku chladiaceho média,
11. nanášanie náterových látok,
12. ťažba, úprava a zušľachťovanie nerastov s vysokou prašnosťou,
13. strojové brúsenie dreva,
14. zdravotné vyšetrenie a ošetrenie,
15. práca v archívoch.

Nákupný košík