FILTRE PRE CELOTVÁROVÉ MASKY

Filtre pre celotvárové masky

POPIS:
náhradné filtre pre celotvárové masky
– jednofiltrové polomasky
– dvojfiltrové polomasky
NORMY: EN14387
Nákupný košík